23.11.2022

Zašto su nekretnine mudra investicija?

Zašto su nekretnine mudra investicija?

Nekretnine se smatraju razumnim rješenjem za zaštitu vlastitog novca od inflacije, a usto su predvidive stabilne vrijednosti i stoga predstavljaju mudru investiciju.

Nekretnine su materijalna imovina kojoj se u vrijeme inflacije povećava vrijednost, a za razliku od investiranja u ostala materijalna dobara smatraju se stabilnijima. Dosadašnje povećanje cijena i daljnji očekivani rast istih smanjit će vrijednost novca te se preporučuje zaštita novca od inflacije.

Inflacija nagriza i vrijednost ušteđevine i smanjuje joj vrijednost, stoga je mudro i razumno zaštiti njezinu vrijednost. Stopa inflacije premašila je kamatne stope na oročenu štednju pa se tako držanje novca u bankama smatra rizičnim potezom, kao i držanje novca u „čarapi“ i to neovisno štedite li u kunama ili eurima jer je inflacija prisutna na europskoj razini.

Upravo je zato bitno aktivirati održivi model čuvanja gotovine kroz njezino pretvaranje u drugu vrijednost, a nekretnine su jedan od tradicionalno sigurnijih modela ulaganja.

Mogućnosti ulaganja u nekretnine

Investiranje u nekretnine smatra se uz zaštitu vrijednosti novca tijekom inflacije i kao generator budućih vrijednosti. Rezidencijalnim korisnicima donosimo nekoliko mogućnosti koje se mogu iskoristiti kao zaštitnim mehanizam vrijednosti novca.  

Investiranje u nekretnine koje ćete iznajmljivati

Ulaganje u nekretnine, kao što su apartmanistanovikuće za odmorvile ili poslovne prostore koji će se dalje iznajmljivati predstavljaju sigurnu poslovnu priliku kojom se može premostiti gubitak vrijednosti novca tijekom inflacijskog perioda. Sjeverna Dalmacija, poglavito zadarsko područje, sa svojim budućim strateškim planovima jasno ukazuje kako je plodno tlo za investitore ovog tipa. Pored toga, ovaj vid investiranja razuman je oblik ulaganja koji generira i buduće vrijednosti.

Ulaganje u stambene nekretnine

Investiranje u nekretnine koje koriste vlasnici razuman su izbor kada je riječ o najoptimalnijem ulaganju otpornom na inflaciju. Vlasnicima stambenih nekretnina omogućuje se posebna korist od sigurnosti koju nekretnine u kojima žive omogućuju za zaštitu od inflacije. Rastom operativnih troškova koji rastu tijekom inflacije utječu i na povećanje vrijednosti nekretnine i to u značajnoj mjeri.

Osiguranje mirovine nekretninama

Vrijednost mirovina tijekom inflacije pada, a klasični oblici štednje ne mogu osigurati dovoljno zdrav model prinosa. Upravo je investiranje u nekretnine dobra alternativa jer omogućuje generiranje prinosa koji će utjecati na osiguranje kvalitetnijeg načina života nakon prestanka radnog odnosa.

Naravno, i u procesu ulaganja u nekretnine treba voditi računa o profitabilnosti te je bitno napraviti dobar odabir. Tim stručnjaka Madria Invest upravo u segmentu investiranja pruža svojim kupcima savjetodavnu podršku u procesu odabira najoptimalnijeg modela ulaganja.